Tots els nens i nenes, i des del mateix moment en que s’ inicia el curs escolar, tenen una assegurança de salut a la seva disposició, per si hi ha qualsevol incident en l’ horari lectiu.