Projecte educatiu

El nostre Projecte Educatiu es basa en una Comunitat d’Aprenentatge, per això treballem per projectes. A partir de les pròpies inquietuds i necessitats, l’infant aprèn de manera global mitjançant les situacions de la vida quotidiana.

La mestra proporciona l’ambient, l’espai i el material necessari perquè l’infant experimenti i extregui tota la informació per generar i integrar nous coneixements.

Ens basem en les activitats vivencials, de natura, de descoberta, experimentació i manipulació, sense oblidar el treball dels hàbits i l’autonomia, present en tot el que realitzem.

Potenciem l’ estimulació de la imaginació, a través d’activitats com el joc heurístic, la panera dels tresors, la caixa de les sorpreses i les descobertes, per als més menuts, i els projectes, el joc simbòlic, l’ estimulació de la creativitat i activitats de natura, per als més grans.