El projecte educatiu d’ El Gegant del Pi, és basa amb la Comunitat d’ Aprenentatge. La nostra, és una escola oberta, que busca utilitzar tots els agents (mestres, família, veïns,…) i recursos educatius pertanyents al medi, ja que entenem que educar per a la vida, suposa partir de la realitat mateixa.

L’objectiu principal d’aquest metodologia, no és cap més que el d’afavorir l’ aprenentatge dels més menuts i que s’enriqueixin de les seves vivències i relacions amb les altres.

Cerquem que els infants concebeixin l’escola, no com un món a part de la família, sinó com una part més d’aquesta, i ho fem basant-nos amb dos principis:

 • El diàleg (aula, escola, context). Creiem que la comunicació entre l’escola i la família, és fonamental, sobretot en aquesta primera etapa on s’estableixen totes les bases de la personalitat futura.
 • El compromís dels diferents agents educatius. Obrim les portes de l’escola al voluntariat (pares, mares, avis, àvies, veïns, ex-alumnes, ex-pares del centre, …) aprofitant qualsevol recurs educatiu que ens serveixi per créixer plegats.

Seguim una línia educativa molt engrescadora i duta a terme amb molta il·lusió i respecte.

Comprenem que tots els adults que envolten l’ infant en la seva primera etapa de vida, al igual que l’ambient i d’altres factors, influeixen, de manera decisiva, en la configuració de la seva personalitat.

L’ escola doncs, juga un paper integrador i a la vegada divulgador, que propicia l’evolució i la relació, tot incidint en un ampli ventall d’aspectes educatius.

Una relació pares-escola, incideix en la realitat diària, permetent al nen/a viure la seva infantesa com un tot. Per aquest motiu doncs, cerquem intervencions d’ àmbits diferents amb les famílies, ( organització i participació en activitat i festes conjuntes, trobades amb professionals per tractar temes d’interès (gelosia, hàbits de son, posar límits,…), entrevistes i reunions a fi d’atendre necessitats individuals,…).

D’altra banda, i seguint el moviment Montessori, creiem que, tal i com assenyala l’autora:

el més important és motivar els nens/nenes a aprendre amb gust i permetre’ls satisfer la curiositat i experimentar el plaer de descobrir idees pròpies en lloc de rebre els coneixements per part del demés, tenint clar, que el paper del mestre sempre serà el de guiar i ajudar.

I tal i com els projectes educatius de la Pedagogia Waldorf, de Rudolf Steiner, el nostre també te l’ ideal de donar als infants una educació harmònica, sana i respectuosa amb el seu propi desenvolupament i entorn, tenint en compte, no només el seu desenvolupament cognitiu, sinó també l’ espiritual i emocional.

Donem doncs, especial importància a l’ educació emocional, complement, que creiem indispensable, en el desenvolupament cognitiu.

Pel que fa als objectius del nostre projecte educatiu, val a dir que cal destacar-ne els següents:

Àmbit pedagògic.

 • Promoure una escola de la diversitat.
 • Incidir en el respecte de la individualitat de cada infant.
 • Afavorir el desenvolupament del nen el sentit de responsabilitat.
 • Impulsar l’autonomia del nen de forma progressiva i adequada a cada edat.
 • Infondre la descoberta de la satisfacció per mitjà de l’ esforç.
 • Educar en l’adquisició dels hàbits.
 • Fomentar l’ aprenentatge amb joia.
 • Promoure un aprenentatge globalitzat en funció de la realitat i l’ interès del nen/a.

Àmbit humà.

 • Procurar la sensibilització de la societat envers la primera infància.
 • Promoure l’ educació en la participació, infonent el sentit del treball cooperatiu.
 • Fomentar espais de tendresa sense separar l’àrea d’experiència de l’àrea emotiva.
 • Potenciar un ambient relaxat, afectiu, d’amistat i confiança que afavoreixi una bona relació.
 • Mantenir actituds d’observació, detectant i prevenint les mancances o insuficiències per a una maduració personal harmònica.