cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Metodologia


El projecte educatiu d’ El Gegant del Pi, és basa amb la Comunitat d’ Aprenentatge. La nostra, és una escola oberta, que busca utilitzar tots els agents (mestres, família, veïns,…) i recursos educatius pertanyents al medi, ja que entenem que educar per a la vida, suposa partir de la realitat mateixa.

L’objectiu principal d’aquest metodologia, no és cap més que el d’afavorir l’ aprenentatge dels més menuts i que s’enriqueixin de les seves vivències i relacions amb les altres.

Cerquem que els infants concebeixin l’escola, no com un món a part de la família, sinó com una part més d’aquesta, i ho fem basant-nos amb dos principis:

 • El diàleg (aula, escola, context). Creiem que la comunicació entre l’escola i la família, és fonamental, sobretot en aquesta primera etapa on s’estableixen totes les bases de la personalitat futura.
 • El compromís dels diferents agents educatius. Obrim les portes de l’escola al voluntariat (pares, mares, avis, àvies, veïns, ex-alumnes, ex-pares del centre, …) aprofitant qualsevol recurs educatiu que ens serveixi per créixer plegats.

Seguim una línia educativa molt engrescadora i duta a terme amb molta il·lusió i respecte.

Comprenem que tots els adults que envolten l’ infant en la seva primera etapa de vida, al igual que l’ambient i d’altres factors, influeixen, de manera decisiva, en la configuració de la seva personalitat.

L’ escola doncs, juga un paper integrador i a la vegada divulgador, que propicia l’evolució i la relació, tot incidint en un ampli ventall d’aspectes educatius.

Una relació pares-escola, incideix en la realitat diària, permetent al nen/a viure la seva infantesa com un tot. Per aquest motiu doncs, cerquem intervencions d’ àmbits diferents amb les famílies, ( organització i participació en activitat i festes conjuntes, trobades amb professionals per tractar temes d’interès (gelosia, hàbits de son, posar límits,…), entrevistes i reunions a fi d’atendre necessitats individuals,…).

D’altra banda, i seguint el moviment Montessori, creiem que, tal i com assenyala l’autora:

el més important és motivar els nens/nenes a aprendre amb gust i permetre’ls satisfer la curiositat i experimentar el plaer de descobrir idees pròpies en lloc de rebre els coneixements per part del demés, tenint clar, que el paper del mestre sempre serà el de guiar i ajudar.

I tal i com els projectes educatius de la Pedagogia Waldorf, de Rudolf Steiner, el nostre també te l’ ideal de donar als infants una educació harmònica, sana i respectuosa amb el seu propi desenvolupament i entorn, tenint en compte, no només el seu desenvolupament cognitiu, sinó també l’ espiritual i emocional.

Donem doncs, especial importància a l’ educació emocional, complement, que creiem indispensable, en el desenvolupament cognitiu.

Pel que fa als objectius del nostre projecte educatiu, val a dir que cal destacar-ne els següents:

Àmbit pedagògic.

 • Promoure una escola de la diversitat.
 • Incidir en el respecte de la individualitat de cada infant.
 • Afavorir el desenvolupament del nen el sentit de responsabilitat.
 • Impulsar l’autonomia del nen de forma progressiva i adequada a cada edat.
 • Infondre la descoberta de la satisfacció per mitjà de l’ esforç.
 • Educar en l’adquisició dels hàbits.
 • Fomentar l’ aprenentatge amb joia.
 • Promoure un aprenentatge globalitzat en funció de la realitat i l’ interès del nen/a.

Àmbit humà.

 • Procurar la sensibilització de la societat envers la primera infància.
 • Promoure l’ educació en la participació, infonent el sentit del treball cooperatiu.
 • Fomentar espais de tendresa sense separar l’àrea d’experiència de l’àrea emotiva.
 • Potenciar un ambient relaxat, afectiu, d’amistat i confiança que afavoreixi una bona relació.
 • Mantenir actituds d’observació, detectant i prevenint les mancances o insuficiències per a una maduració personal harmònica.