cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Programa educatiu


Característiques del centre

caracteristiques-del-centre

 • Consideració d’etapa educativa: “L’infant té dret a ésser educat”.
 • Compromís de formació continuada, per part dels educadors.
 • Promoció de treball cooperatiu basat en la tasca en equip.
 • Responsabilitat compartida amb les famílies.
 • Personalització i atenció individualitzada mitjançant grups reduïts.
 • Coeducació com a principi, amb el model adult.
 • Atenció a infants amb necessitats educatives especials.
 • Interacció amb l’entorn com a escola oberta:
 • A la comunitat educativa (alumnes, educadors, famílies, barri, ciutat…)
 • A d’altres escoles (formació compartida, intercanvi d’experiències, consienciació social…)
 • A d’altres entitats (practicants, taules rodones, cursos impartits…)

Dinàmica de treball

Basada en el Projecte Curricular de Centre que és el document que conté: objectius, continguts, metodologia i avaluació.

Objectius i continguts

Organitzats per edats i distribuïts en les següents àrees:

 • Descoberta d’un mateix (propi cos, necessitats, emocions…)
 • Descoberta de l’entorn (escola, barri, ciutat, tradicions…)
 • Intercomunicació i Llenguatges (Verbal, Musical, Plàstic i Matemàtic)

Metodologia

Adaptada i relacionada als propòsits educatius. Segons l’activitat plantejada pot ser:

 • D’observació
 • D’experimentació
 • De manipulació
 • De memòria
 • D’habilitats

La interacció personal i l’organització de l’espai i dels materials determinen el tipus de metodogia.

Propostes d’interacció

 • Adult/Infant
 • Infants/Infants
 • Infant/Espai

Organització de l’espai

 • Estructurat però flexible.
 • Material a l’abast que permeti escollir propostes.
 • Distribució del material en racons de joc.

Avaluació

Serveix per a comprovar com va el procés d’aprenentatge. Cal que:

 • Sigui continuada
 • Permeti modificacions

Pràctica educativa

capacitats

Propòsits i capacitats

Desenvolupar l’autoestima, procurant que l’infant aprengui amb joia.

Cobrir necessitats fisiològiques, psicològiques i socials.

Afavorir l’autonomia.

Crear hàbits a nivell individual i social.

Fomentar el vincle social amb les persones i l’entorn.

Potenciar l’activitat física, intel·lectual i cognitiva.

Aconseguir comunicació, expressió i representació.

 

Il·lustracions: Francesco Tonucci.
Gràcies, FRATO, una vegada més !