cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

L’equip


Som un centre de titularitat privada que funciona des de l’any 1982 i que des dels seus orígens ha passat per un procés de creixement en quan a espai físic, canviat d’edifici i millorant els espais, i també en quan a ampliació  d’equip i nombre d’alumnes.

L’ Escola Bressol El Gegant del Pi, és una escola familiar, on els valors tradicionals tenen un paper molt important, gairebé tant com el saber escoltar i atendre les necessitats dels més menuts.

Constituïda per mestres i educadors, amb una vocació comuna com és l’ atenció als infants i uns objectius clars d’ entre els quals en destaquem l’ acompanyament, sempre des del respecte, dels infants i les seves famílies, al llarg del seu procés personal de creixement.

Impartim la primera etapa d’Educació Infantil i tenim els tres primers nivells educatius: Lactants ( de 6 a 12 mesos), Caminants (de 12 a 24 mesos) i Maternal (de 2 a 3 anys). Els grups-classe es distribueixen atenent criteris d’homogeneïtat i tenint en compte el moment evolutiu de cada alumne/a.

Les mestres i educadores de l’escola, participem, al llarg de cada curs escolar, en cursos de formació continuada, ja sigui reglada o bé també, de creixement personal. Puntualment, i mitjançant el Centre de Recursos de Ponent, impartim cursos de formació i/o intercanvi d’experiències amb altres escoles bressol de Lleida i altres províncies com Osca.

Entenem que la responsabilitat del mestre, és molta, i com a referents en vers els ulls dels més menuts, ens interessa autoavaluar-nos constantment, fent treballs personals que ens ajudin a créixer i millorar, podent així, arribar més fàcilment als infants, tenint-ne cura i acompanyant-los, en les seves inquietuds i necessitats.

El nen, amb el seu enorme potencial físic i intel·lectual, és un miracle davant de nosaltres. Aquest fet ha de ser transmès a tots els pares, mestres i persones interessades amb les nens, perquè educar des del principi de la vida podria canviar verdaderament el present i el futur de la societat.
Montessori.

La tasca pedagògica es porta en comú, com a equip, tenint, l’ opinió i les propostes de tots i totes, el mateix pes i importància.

A més de la direcció del centre, hi ha una educadora per cada aula, i personal de reforç quan és necessari.

Totes les persones que integrem l’equip pedagògic tenim les titulacions requerides pel Departament d’Educació: Tècnics superiors en educació infantil i diplomades en Magisteri.

Pel que fa a la persona encarregada de la cuina i de la neteja del centre, val a dir que es contractada des de ja fa 8 anys.