Cada curs els infants de P2 treballen entre 2 i 4 projectes, que, normalment, són proposats per les mateixes famílies a la pluja de somnis plantejada a l’ inici de cada curs.

El treball per projectes és un eix vertebrador de la nostra escola, i a la vegada, una eina que ens permet consolidar aprenentatges a través de nombroses activitats i experiències entorn un mateix centre d’interès.

[nggallery id=65 template=galleryview images=0]